אוג' 27 2012

פורום רשלנות רפואית

פורסם על ידי עו"ד טל נבו בשעה 1:11 תחת מאמרים

פעמים רבות שואלים אותנו דרך פורום רשלנות רפואית מה דעתנו על נושאי הריון ולידה.

לאחרונה ניתן פס"ד חדש בנושא זה. מדובר על ערעור בדבר פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, שם נדחתה תביעתו מסוג המערער נגד המשיבים, בעילה ששייך ל"חיים בעוולה". המערער משיג על הקביעה לפיה המשיבים איננו התרשלו במעקב ההיריון של והיה אם המערער, בו בסופו נולד המערער כשהוא סובל מתסמונת דאון.

השאלות העיקריות הטעונות הכרעה בערעור, עליהן נשאלנו גם דרך פורום רשלנות רפואית הן כדלקמן באיזו דרך המשיבים התרשלו במעקב ההיריון מסוג האומנם, בביצוע הבדיקות במהלכו ובהערכת הממצאים שעלו מה הן, ואילו איננו התרשלו – האומנם קל שימש למצוא כי המערער סובל מתסמונת דאון ולהפסיק את אותה ההיריון. אי אפשר למצוא מחלוקת בין הצדדים על גבי כך שאילו הורי המערער היוו יודעים ש המערער סובל מתסמונת דאון – מהווים ממש לא שיש ממשיכים את אותו ההיריון. (ההליך הוכרע אודות האבן בסיס נקודות המקרה, בלא צורך ליישם את אותו ההלכות שנקבעו בע"א 1326/07 בנושא המר). המשיבים, בערעור שכנגד, משיגים על באופן זה שביהמ"ש המחוזי איננו פסק הוצאות כנגד המערער.

ביהמ"ש העליון (מפי המשנָה לנשיא מתוך ' נאור, בהסכמת השופט ח' מלצר, ובהסכמת המשנה לנשיא (בדימוס) א' ריבלין) דחה את אותה הערעור ואת הערעור שכנגד, מהטעמים הבאים: המערער אינם הרים אחר הנטל להוכיח חוסר אחריות מסוג האדם מהמשיבים, ובכלל לא הוכיח כי אחד מהמשיבים הפר את חובת הזהירות כלפיו – בתוך במיומנות ההחלקה ובהפניה לבדיקות רלבנטיות ובין באי מסירת הפרטים הנחוץ.

תחילה נדחתה הטענה לפיה התנהגותו של ד"ר סיגלר לקתה ברשלנות בגלל אשר הוא איננו מסר לאם אחר השדר הדרוש, ועקב זה הוחמצה בדיקה של השקיפות העורפית. בכל זאת ברשומה הרפואית איננו נרשם מכיוון ש קל לאם דף מעקב ההיריון והסבר בנוגע ל מועדי הבדיקה. ברם. בהקשר זה בהחלט, נפסק בקרב היתר, מכיוון ש לא ברחבי מצב שבו ישנו ללא או גם ליקוי ברשומות הרפואיות הסבר הדבר היא משלוח[ נטל השכנוע. באופן זה, למשל, במידה בטבע על אף החסר ניתן להחכים מהתיעוד ברשומות את אותה השתלשלות העניינים ולקבוע את הפעולות שננקטו – אינו יועבר נטל השכנוע. או גם, למשל, במידה בו אין היכרות סיבתי בתוך הנזק הראייתי לבין העדר יכולת מצד התובע להוכיח רכיב בעוולת הרשלנות. בענייננו, החסר (לכאורה) ברישום אינם פגע בהגנת המערער. נהפוך הנו, המערער טען למעשה בגלל ש מסירת דף מעקב ההיריון ומתן פירוט על מועדה של בדיקת שקיפות עורפית אינו נרשמו ברשומה הרפואית כי שאיננו התרחשו – קרי: הרשומה הרפואית משקפת אחר שקרה לטענתו דה פקטו. בכך שונה ענייננו ממקרים נלווים, אשר בהם נטען כי הרישום לא משקף את אותו שאירע בתכלס וכי פרטים שאיננו נרשמו הודות ל אי סבירות, אילו מה נרשמו, שימשו מסייעים לתובע להוכיח את אותה עילתו. ולכן, העדר הרישום במצב דנן ממש לא פגע ביכולת המערער להוכיח את תביעתו והוא הוא לא מצדיק את אותו משלוח הנטל לכתפי המשיבים. בקרב באופן זה ובין כך גם אם הנטל מתהפך בתכלס כמו שהראה המשנה לנשיאה ריבלין עלן גבי -ע"א 10094/07, גם כאשר הומצא לפני ללא ראייתי אינם מתוך הנמנע הינו שחסר הנ"ל יושלם בראיות נוספות. ובמקרה דנן, עמד ד"ר סיגלר בנטל להוכיח כי רעיון לאם המערער את אותו דף מעקב ההיריון, כי ניתנו לאם טענות בהשוואה לבדיקות שניתן לבצע לאורך ההיריון, ואפילו גם בדיקת שקיפות עורפית, מועדיהן ומשמעותן לעניין אבחנה תסמונת דאון – אפילו היה הנטל לתכנן אותו.

אבל, בפרשה אם לא, נקבע כי על הדוקטור, במידת שצריך, להבהיר למושא האימון את דחיפות בדיקת המומחים ולהבהיר לטכנאי ש באחריותו לבצעה. ואולם, בנסיבות אותו התרחשות, שבו דובר בבדיקת א.ק.ג, הביקורת הינה הכרחית, ובאופן מיידי, לנוכח הסיכונים בהתרחשות האירוע של לבבי. ואולם, בענייננו, אומנם קיימת ערכה של למועד עשיית בדיקת המומחים – ברם במועד הבדיקה אצל ד"ר סיגלר (בתוכו הייתה האם במשך השבוע של -6 להריונה) אינו נתפסה דחיפות לבצעה.

גם בניהול פורום רשלנות רפואית פרטנו בעבר מה שנאמר אף בפסה"ד כי רופא אינו יוצא דרך חובתו כאשר ימסור דברים דווקא על פי הפרקטיקה המקובלת. במקרה דבר זה, לאור ממצאיו העובדתיים של ביהמ"ש המחוזי קיים להחליט בגלל ש נמסרה לאם בכל האינפורמציה הדרושה. אף ביתר הטענות אינם מצאו בהחלט. ° הערעור שכנגד: על באמצעות העיקרון, פסיקת הוצאות נתונה לשיקול דעתו מסוג ביהמ"אשר היושב לדין, בו התרשם מהתנהלות הצדדים בדיון, והתערבות בשיקול הכירא זה יעשו רק מידי פעם אוריגינאליות. אך, ככלל זכאי שיש לו דין שזכה להשיג את אותו הוצאותיו, והימנעות ביהמ"ש מלפסוק לקבלן ההוצאות של, ללא פירוט הנימוקים להחלטתו, כבענייננו – עלולה להצדיק את התערבותו שהיא בימ"ש זה בוודאי. ואולם, כאשר מדובר הנ"ל אפשרי להניח מכיוון ש ביהמ"אשר קמא נמנע מלפסוק הוצאות נגד המערער, לפנים משורת הדין, נוכח הטרגדיה שפקדה את כל המערער. בנסיבות הללו, ממש ככה שביהמ"ש ציין מכיוון ש "בנסיבות" הינו אינו פוסק כסף.

לשאלות בנושא פסק דין זה ואחרים צרו קשר עם עו"ד ענת מולסון מנהלת פורום רשלנות רפואית

אין תגובות עדיין

התגובות סגורות.